В южните разклонения на Централна Средна

 

 

гора, сред полубалкански терен със стръмни

 

баири и дълбоки дерета, е разположено село

 

Смилец.

 

 

 

 

За изготвяне на сайта са ползвани материали от книгите на Марин Деянов и Никола Даскалов

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта