Посетители

В момента има 1 посетител в сайта

Посещения

Брой прегледи на съдържанието : 3509

 

 

В южните разклонения на Централна Средна

 

 

гора, сред полубалкански терен със стръмни

 

баири и дълбоки дерета, е разположено село

 

Смилец.

 

 

 

 

За изготвяне на сайта са ползвани материали от книгите на Марин Деянов и Никола Даскалов